TOP-7.1.1-16-H-ESZA2019-00519

  • Kedvezményezett neve: Egészségünkért Sport- és Kulturális Egyesület
  • Projekt címe: “Együtt a sarkadi közösségért”
  • Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00519
  • Projekt megvalósítás kezdete: 2020.06.01.
  • Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.01.31.
  • Támogatás intenzitása: 100 %
  • Támogatás összege: 5.000.000 Ft

Projekt leírása:

A pályázat részeként egyesületünk helyi civil szervezetekkel együttműködve 10 rendezvényt kíván megvalósítani. Az említett egyesületek alapszabályával, és a helyi közösségi fejlesztési stratégiával összhangban ápolja a településünk hagyományait, erősíti a lakosság szeretetét a szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez. Ezzel együtt a pályázati kiírás mentén a tervezett rendezvényeink célja javítani a közösség békés, gyarapodó együttélésének esélyeit, s a megvalósított rendezvényekkel hozzájárulunk az alulképzett lakosság élethosszig tartó tanulásának megvalósításához. Segítségével többek közt a helyi identitás erősítésére irányuló programok, rendezvények, helytörténeti vetélkedők, találkozók során fejlődik a résztvevő lakosság személyközi kompetenciája. A vetélkedők során a résztvevők felkészülnek a település történetéből, ismereteikből. Ezáltal segítjük az élethosszig tartó tanulást, a versenyszellem kialakítását és fejlesztését, hozzájárulunk a problémamegoldó képességek fejlesztéséhez.

Célunk továbbá a helyi, aktív generációk identitásának erősítése, ami jelentősen kapcsolódik Sarkad város civil szervezetei,Sarkad Város Önkormányzata, illetve a helyi gazdasági szereplők által létrehozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához.

Programsorozatunkkal segíteni kívánjuk az aktív korú sarkadi generációkat a felelősségteljes gondolkodásmód kialakításában, szellemi látókörük szélesítésében, az egészséges, rendezett, környezettudatos életmód kialakításában, a szociális készségek és képességek fejlesztésében, a szabadidő értékes eltöltésében. Ezeknek az alapértékeknek a fejlesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az aktív generációk megtalálják a helyüket Sarkadon és eligazodjanak a XXI. század kihívásai között.

A fent megfogalmazott célok mentén jól látható, hogy  hatékonyan vagyunk képesek reagálni a HACS területén megfogalmazott,jelentős problémákra. Az általunk érzékelt legfontosabb probléma, amire az egyesület ezen projektrész megvalósításával reagálni kíván, az a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által is kiemelt alul képzettség és az élethosszig tartó tanulásra történő felkészülés hiánya.

Célunk azon kompetenciák fejlesztése, amelyek segítik az általunk támogatott célcsoportot a tanulási problémák leküzdésében, az élethosszig tartó tanulásra való rávezetésben, a XXI. századi informatikai – kommunikációs kihívások kezelésében. Ennek köszönhetően, az érettségi sikeres teljesítését követően, eredményesebben tudnak a felsőoktatásban, vagy a felnőttképzésben részt venni. Így ezek a diákok hatékonyabban szerezhetnek felsőfokú képesítést, azt követően hatékonyabban léphetnek majd be a munkaerőpiacra és hosszú távon, hatékonyabban járulhatnak hozzá a HACS területének fejlődéséhez, térségünkben megtalálva a letelepedés, családalapítás lehetőségét.

Sorsz. Tervezett program megnevezése
1 Tűzvédelmi szakmai tájékoztató
2 Tanulási képesség fejlesztés
3 Helytörténeti vetélkedő
4 Önfoglalkoztatási lehetőségek
5 Vállalkozás nyereséges működtetése
6 Ép testben ép lélek, tranzakció analízis avagy emberi játszmák
7 “Fényképek Sarkadról”
8 Önkéntes tűzoltónak való jelentkezés motiválása
9 Önmenedzselés napjainkban
10 Erőszakmentes kommunikáció

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

   
 
Rendezvényeink képekben:
Skip to content